Báo cáo biện pháp Phát huy tính tích cực học tập môn tiếng Anh lớp 7 mới thông qua một số hoạt động ngoại khó

1. Về mặt lý luận  

          Chúng ta đang sống ở thế kỷ mà tri thức và kĩ năng của con người được coi là yếu tố quyết định sự phát triển xã hội. Để theo kịp sự phát triển của xã hội, một trong những tư tưởng đổi mới hiện nay của Nhà nước ta là tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh, được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã xác định: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.” Điều này cho thấy Nhà nước ta rất quan tâm tới việc đổi mới phương pháp giảng dạy với mục tiêu động viên khuyến khích học sinh phát huy cao nhất vai trò của mình và tự lực, tự chủ trong quá trình tham gia học tập.

2.  Về mặt thực tiễn 

           Trong bối cảnh đổi mới kinh tế và chính sách mở cửa, tiếng Anh trở thành một trong những  ngôn ngữ nước ngoài phổ biến nhất được giảng dạy tại Việt Nam, là một môn học bắt buộc cho cả học sinh phổ thông và sinh viên đại học. Trong cuốn sách: “Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THCS môn Tiếng Anh” của Bộ GD & ĐT ghi rõ: “Tiếng Anh, với tư cách là tiếng nước ngoài, là môn văn hóa cơ bản, bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông, là một bộ phận không thể thiếu của học vấn phổ thông. Môn Tiếng Anh ở trường phổ thông cung cấp cho học sinh một công cụ giao tiếp mới để tiếp thu những tri thức khoa học, kỹ thuật tiên tiến, tìm hiểu các nền văn hoá đa dạng và phong phú trên thế giới, dễ dàng hoà nhập với cộng đồng quốc tế…”. Đặc biệt, năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” gọi tắt là Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020. Mục tiêu của đề án là đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 3. Về mặt cá nhân 

         Việc giảng dạy theo các phương pháp tích cực đòi hỏi phải phân loại và chọn lọc các hoạt động, các kĩ thuật giảng dạy để vận dụng phù hợp vào từng kĩ năng là việc làm mang ý nghĩa quan trọng quyết định sự thành công và hiệu quả của tiết dạy. Bên cạnh đó, việc thiết kế các hoạt động ngoại khóa bổ trợ cho việc dạy và học trên lớp, giúp học sinh phát huy tính tích cực để đạt kết quả cao nhất cũng được chúng tôi rất chú trọng. Đó là lý do tôi nghiên cứu đề tài “Phát huy tính tích cực học tập môn tiếng Anh lớp 7 mới thông qua một số hoạt động ngoại khóa”. 

doc 10 trang thuhoaiz7 20/12/2022 2501
Bạn đang xem tài liệu "Báo cáo biện pháp Phát huy tính tích cực học tập môn tiếng Anh lớp 7 mới thông qua một số hoạt động ngoại khó", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbao_cao_bien_phap_phat_huy_tinh_tich_cuc_hoc_tap_mon_tieng_a.doc

Nội dung text: Báo cáo biện pháp Phát huy tính tích cực học tập môn tiếng Anh lớp 7 mới thông qua một số hoạt động ngoại khó

  1. Trang 1/ 10 A.A. PHẦNPHẦN MỞMỞ ĐẦUĐẦU I. Lý do chọn đề tài 1. Về mặt lý luận Chúng ta đang sống ở thế kỷ mà tri thức và kĩ năng của con người được coi là yếu tố quyết định sự phát triển xã hội. Để theo kịp sự phát triển của xã hội, một trong những tư tưởng đổi mới hiện nay của Nhà nước ta là tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh, được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã xác định: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.” Điều này cho thấy Nhà nước ta rất quan tâm tới việc đổi mới phương pháp giảng dạy với mục tiêu động viên khuyến khích học sinh phát huy cao nhất vai trò của mình và tự lực, tự chủ trong quá trình tham gia học tập. 2. Về mặt thực tiễn Trong bối cảnh đổi mới kinh tế và chính sách mở cửa, tiếng Anh trở thành một trong những ngôn ngữ nước ngoài phổ biến nhất được giảng dạy tại Việt Nam, là một môn học bắt buộc cho cả học sinh phổ thông và sinh viên đại học. Trong cuốn sách: “Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THCS môn Tiếng Anh” của Bộ GD & ĐT ghi rõ: “Tiếng Anh, với tư cách là tiếng nước ngoài, là môn văn hóa cơ bản, bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông, là một bộ phận không thể thiếu của học vấn phổ thông. Môn Tiếng Anh ở trường phổ thông cung cấp cho học sinh một công cụ giao tiếp mới để tiếp thu những tri thức khoa học, kỹ thuật tiên tiến, tìm hiểu các nền văn hoá đa dạng và phong phú trên thế giới, dễ dàng hoà nhập với cộng đồng quốc tế ”. Đặc biệt, năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” gọi tắt là Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020. Mục tiêu của đề án là đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 3. Về mặt cá nhân Việc giảng dạy theo các phương pháp tích cực đòi hỏi phải phân loại và chọn lọc các hoạt động, các kĩ thuật giảng dạy để vận dụng phù hợp vào từng kĩ Phát huy tính tích cực học tập môn Tiếng Anh lớp 7 mới thông qua một số hoạt động ngoại khoá
  2. Trang 3/ 10 3. Ý nghĩa của tính tích cực xét về phương diện giáo dục Tính tích cực của học sinh phù hợp với nguyên tắc "tính tự giác, tích cực", vì nó khiêu gợi được họat động học tập đã được hướng đích, gợi động cơ trong quá trình phát hiện và giải quyết vấn đề. Dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh là biểu hiện sự thống nhất giữa giáo dưỡng và giáo dục. Tác dụng của giáo dục kiểu dạy học này là ở chỗ dạy cho học sinh khám phá, tức là rèn luyện cho học sinh cách phát hiện, tiếp cận và giải quyết vấn đề một cách khoa học. II. HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Hoạt động ngoại khóa đóng một vai trò rất quan trọng trong hoạt động dạy và học nhất là với bộ môn tiếng Anh, “Học mà chơi, chơi mà học”. Thông qua những hoạt động trong buổi ngoại khóa tiếng Anh, các em không những tiếp thu thêm những kiến thức không có trong sách vở, trong các bài giảng mà còn lĩnh hội được mọi tri thức từ các vấn đề xã hội, từ cuộc sống xung quanh. Việc cọ sát, thi đua, thi đấu, trong mỗi chương trình làm phát huy tối đa khả năng của bản thân: tính năng động, sáng tạo, tư duy độc lập của mỗi em, giúp cho các em phát triển kĩ năng làm việc theo nhóm, khả năng phân tích, tư duy phê phán, thúc đẩy sự tự tin và tinh thần hợp tác. Có thể coi những hoạt động ngoại khóa như những giờ học tiếng Anh ngoài lớp, tạo cho học sinh cảm giác thoải mái, dễ chịu, đồng thời tạo cho các em động lực học một cách tự giác chứ không phải học theo kiểu đối phó vì tiếng Anh được coi là môn học thiên về năng khiếu nên việc chủ động, tự giác khi học tập sẽ có tác dụng hơn là bị ép buộc. III. MỘT SỐ GIỜ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÁC LỚP 7 MỚI Ở TRƯỜNG THCS 1. Một số điều tra cơ bản Năm học 2019 – 2020 tôi được phân công công giảng dạy môn tiếng Anh ở lớp 7A4. Trình độ của học sinh trong lớp theo mức đánh giá mới có khoảng 40% học sinh có sức học khá giỏi, 40% học .sinh có lực học trung bình, 20 % học sinh có lực học dưới mức trung bình. Có nhiều em rất kém, sợ học môn tiếng Anh, kiến thức cơ bản bị hổng. Nhiều học sinh chưa thấy được tầm quan trọng của việc học tiếng Anh, chưa tìm ra cho mình một cách học có hiệu quả. Các em cho rằng tiếng Anh rất khó học Với thực trạng học sinh như thế , đầu năm học tôi thường tổ chức kiểm tra khảo sát các lớp và kết quả là chỉ có khoảng 30% học sinh là nắm chắc các kiến thức đã học. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy đa số học sinh rất lười học dẫn đến không thuộc từ vựng nói riêng và các cấu trúc ngữ pháp nói chung. Đáng ngại hơn nữa, là ở đối tượng học sinh TB- yếu nếu bản thân các em không cố gắng học tập thì mỗi năm lại một kém đi nếu các em Phát huy tính tích cực học tập môn Tiếng Anh lớp 7 mới thông qua một số hoạt động ngoại khoá
  3. Trang 5/ 10 Song Tử Cự Giải Gemini: Trong tiếng Anh nghĩa là Cancer: Ttrong tiếng Anh nghĩa là cung Song Tử, chỉ những người cung Cự Giải, chỉ những người sinh sinh ngày 21/5-21/6. ngày 22/6-22/7. Cung Song Tử có đặc điểm chung là: Cung Cự Giải có đặc điểm chung là: Witty: Hóm hỉnh Intuitive : Thuộc về trực giác Creative: Sáng tạo Nurturing: Ân cần Eloquent: Có tài hùng biện Frugal: Giản dị Curious: Tò mò Cautious: Cẩn thận Impatient: Thiếu kiên nhẫn Moody: U sầu, ảm đạm Restless: Hiếu động Self-pitying: Tự thương hại Tense: Căng thẳng Jealous: Ghen tuông Sư Tử Xử Nữ Leo: Trong tiếng Anh nghĩa là cung Virgo: Trong tiếng Anh nghĩa là Sư Tử, chỉ những người sinh ngày cung Xử Nữ, chỉ những người sinh 23/7-22/8. ngày 23/8-22/9. Cung Sư Tử có đặc điểm chung là: Cung Xử Nữ có đặc điểm chung là: Confident: Tự tin Analytical: Thích phân tích Independent: Độc lập Practical: Thực tế Ambitious: Tham vọng Precise: Tỉ mỉ Vain: Hão huyền Inflexible: Cứng nhắc Dogmatic: Độc đoán Perfectionist: Theo chủ nghĩa hoàn hảo Thiên Bình Thiên Yết Libra: Trong tiếng Anh nghĩa là Scorpio: Trong tiếng Anh nghĩa là cung Thiên Bình, chỉ những người cung Thiên Yết, chỉ những người sinh ngày 23/9-22/10. sinh ngày 23/10-21/11. Cung Thiên Bình có đặc điểm chung Cung Thiên Yết có đặc điểm chung là: là: Passionate: Giàu đam mê Diplomatic: Dân chủ Resourceful: Tháo vát Easygoing: Dễ tính, dễ chịu Focused: Tập trung Sociable: Hòa đồng Narcissistic : Tự mãn Changeable: Hay thay đổi Manipulative: Thích điều khiển người Unreliable: Không đáng tin cậy khác Nhân Mã Ma Kết Sagittarius: Trong tiếng Anh nghĩa Capricorn: Trong tiếng Anh nghĩa là là cung Nhân Mã, chỉ những người cung Ma kết, chỉ những người sinh sinh ngày 22/11-21/12. từ ngày 22/12 đến 19/1. Phát huy tính tích cực học tập môn Tiếng Anh lớp 7 mới thông qua một số hoạt động ngoại khoá
  4. Trang 7/ 10 Chuyện bé xé ra to Ý nghĩa: Nghĩa đen: Một cơn dông bão trong chiếc cốc. Nghĩa bóng: Phóng đại sự việc, chuyện bé xé ra to (A big fuss made about something of little importance). Ví dụ: We will be alright. It seems bad now but we’ll look back and see it was just a storm in a teacup. Dễ như ăn kẹo Ý nghĩa: Nghĩa đen: Đơn giản như ăn bánh. Nghĩa bóng: Điều đơn giản, dễ hiểu; dễ như ăn kẹo (Something very easy to do). Ví dụ: I didn't know how to speak English and was afraid to take the IELTS Test, however, after having taken part in IELTS Fighter Club, I became more confident and found IELTS as easy as pie Phải trả một cái giá cắt cổ Ý nghĩa: Nghĩa đen: Trả tiền qua lỗ mũi. Nghĩa bóng: Phải trả một cái giá cắt cổ (To pay too much money for something). Ví dụ: After the environmental disaster, the oil company had to pay through the nose to clean it all up. c) Tổ chức chuyên đề các ngày lễ trong năm: Haloween Phát huy tính tích cực học tập môn Tiếng Anh lớp 7 mới thông qua một số hoạt động ngoại khoá
  5. Trang 9/ 10 thích môn học hơn, kể cả những học sinh học yếu, chúng không cảm thấy sợ hãi và chán nản mỗi khi đến giờ ngoại ngữ mà ngược lại chúng còn rất hào hứng tham gia vào giờ học. 2. Bài học kinh nghiệm Sau quá trình nghiên cứu tôi đã rút ra các bài học sau: Để xây dựng được một chương trình ngoại khóa tiếng Anh tốt, chất lượng thì nhất thiết người tổ chức phải xét đến một số yếu tố nhất định: 1. Yếu tố ngôn ngữ: Mục đích của việc tổ chức chương trình ngoại khóa là để giúp học sinh hiểu rõ hơn, sử dụng được, vận dụng tốt và trau dồi kiến thức tiếng Anh mà các em đã được học ở trường nên nội dung, chủ đề và cấp độ ngữ pháp phải phù hợp với trình độ của học sinh. Các em có thể sử dụng được ngôn ngữ mà mình đang học trong vui chơi, trong vai diễn của những tiểu phẩm, trong việc đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, thậm trí trong tranh luận hay phản bác ý kiến của người khác và trong cả việc đóng góp ý kiến cho các bạn cùng nhóm. Do đó, nội dung ngôn ngữ thường xoay quanh các chủ đề, chủ điểm của bài học trên lớp và khuyến khích các em sử dụng thành thạo và mở rộng thêm vốn kiến thức đó. 2. Yếu tố văn hóa: Chúng ta đều biết học ngoại ngữ là tiếp xúc với một nền văn hóa khác về cách sống, giao tiếp, hành vi, phong tục tập quán , của nền văn hóa đó nên chủ đề của các buổi sinh hoạt ngoại hoặc có thể xoay quanh các vấn đề văn hóa, xã hội, của các nước nói tiếng Anh như các dịp lễ : Mừng giáng sinh (Merry Christmas); Mừng năm mới (Happy new year); Lễ tạ ơn (Thanks giving); Ngày lễ tình nhân (Valentine); . hoặc cũng có thể là phát triển các chủ đề trong các bài học tiếng Anh trong giáo trình trên lớp dưới các hình thức hát, kể chuyện, đố vui hay đóng kịch bằng tiếng Anh, 3. Yếu tố giáo dục: Hoạt động ngoại khóa là hình thức để đánh giá học sinh theo quan điểm phát triển toàn diện và càng có ý nghĩa hơn nếu các hoạt động ngoại khóa có tác động trở lại, giúp học sinh có thêm hứng thú, niềm vui trong học tập và rèn luyện đạo đức. Từ đó các em rèn luyện cho mình kĩ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, kĩ năng tự quản, tự tổ chức, hòa nhập và thực hiện một số những hoạt động tập thể khác. 4. Yếu tố người học và yếu tố người thầy: Trong bất kì một buổi sinh hoạt ngoại khóa tiếng Anh nào thì cũng không thể thiếu hai đối tượng: đối tượng tổ chức hoạt động chủ yếu là giáo viên – yếu tố người thầy và đối tượng tham gia hoạt động chính là tất cả các em học sinh. Tuy cả hai yếu tố - đối tượng đều có vai trò quan trọng như nhau, song nếu các em học sinh nhận thức không đầy đủ, không hứng thú, thiếu sự tự giác, chủ động, sáng tạo thì buổi sinh hoạt ngoại khóa khó đạt được hiệu quả như mong muốn. Do đó khi xây dựng chương trình Phát huy tính tích cực học tập môn Tiếng Anh lớp 7 mới thông qua một số hoạt động ngoại khoá