Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp tổ chức, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS

Ngày nay dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, lực lượng sản xuất bùng nổ. Trong đó tri thức khoa học công nghệ và thông tin ngày càng đóng vai trò quyết định đối với nền sản xuất vật chất trên qui mô toàn cầu. Cùng với sự phát triển kinh tế, tương lai sẽ chủ yếu phụ thuộc vào nhân tố tri thức-trí tuệ. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao cho sự nghiệp đào tạo của  nước nhà. 

Ngày 4/11/2013 Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 8 khóa XI đã ban hành nghị quyết “ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Nghị quyết cũng đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong đó có nhiệm vụ “Đổi mới căn bản công tác quản lí giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng”.

Trong những năm qua giáo dục và đào tạo huyện Gia Lâm nói chung, cấp THCS nói riêng đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Tuy nhiên chất lượng giáo dục ở một số trường THCS ở những nơi xa trung tâm huyện vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, không đồng đều. Hoạt động quản lý của một số CBQL trường THCS trên địa bàn huyện còn chưa đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy hơn lúc nào hết, những người làm công tác quản lí giáo dục trong giai đoạn hiện nay cần thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ và nghiệp vụ quản lý, cải tiến các biện pháp quản lý, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể trong đơn vị quản lý của mình.

doc 18 trang thuhoaiz7 20/12/2022 5601
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp tổ chức, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_to_chuc_quan_ly_nham.doc

Nội dung text: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp tổ chức, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS

  1. UBND HUYỆN GIA LÂM TRƯỜNG THCS LỆ CHI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC, QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG THCS Tác giả: Nguyễn Văn Dẫn Lĩnh vực: Quản lý Cấp học: THCS NĂM HỌC 2018-2019
  2. “Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của Phó Hiệu trưởng tại trường THCS” Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài: Ngày nay dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, lực lượng sản xuất bùng nổ. Trong đó tri thức khoa học công nghệ và thông tin ngày càng đóng vai trò quyết định đối với nền sản xuất vật chất trên qui mô toàn cầu. Cùng với sự phát triển kinh tế, tương lai sẽ chủ yếu phụ thuộc vào nhân tố tri thức-trí tuệ. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao cho sự nghiệp đào tạo của nước nhà. Ngày 4/11/2013 Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 8 khóa XI đã ban hành nghị quyết “ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Nghị quyết cũng đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong đó có nhiệm vụ “Đổi mới căn bản công tác quản lí giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng”. Trong những năm qua giáo dục và đào tạo huyện Gia Lâm nói chung, cấp THCS nói riêng đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Tuy nhiên chất lượng giáo dục ở một số trường THCS ở những nơi xa trung tâm huyện vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, không đồng đều. Hoạt động quản lý của một số CBQL trường THCS trên địa bàn huyện còn chưa đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy hơn lúc nào hết, những người làm công tác quản lí giáo dục trong giai đoạn hiện nay cần thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi nâng cao trình độ và nghiệp vụ quản lý, cải tiến các biện pháp quản lý, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể trong đơn vị quản lý của mình. Trong hoạt động quản lý của trường phổ thông thì quản lý chuyên môn là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và được đặt lên hàng đầu trong công tác quản lý của Phó hiệu trưởng. Biện pháp quản lý chuyên môn của Phó hiệu trưởng có vai trò đặc biệt vì nó tác động trực tiếp đến đội ngũ giáo viên, yếu tố quyết định chất lượng giáo dục của mọi nhà trường. Vì thế Phó hiệu trưởng phải là hạt nhân chủ yếu trong việc ứng dụng khoa học quản lý, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu giáo dục. Thực tế ở huyện Gia Lâm các trường THCS đã có những đổi mới nhất định về công tác quản lý chuyên môn, song kết quả đạt được ở một số trường trong huyện chưa cao. Những biện pháp quản lý chuyên môn mà một số Phó hiệu trưởng áp dụng vào công tác quản lý của mình hầu hết là do kinh nghiệm bản thân và kinh nghiệm của người đi trước truyền lại cho người đi sau đồng thời tự học là chính. Thực trạng này đặt ra một số yêu cầu cần thiết phải đẩy mạnh công tác quản lý chuyên môn trong trường THCS trên địa bàn huyện Gia Lâm. Hoạt động dạy học cần có sự chuyển biến tích cực để đáp ứng yêu cầu của giáo dục trên con đường công nghiêp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Xuất phát từ những lí do trên tôi chọn đề tài SKKN: “Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của Phó hiệu trưởng tại trường THCS” để góp một phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện nói chung và tại đơn vị trường mình công tác nói riêng. 2
  3. “Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của Phó Hiệu trưởng tại trường THCS” Phần II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Những nội dung lý luận cơ bản của đề tài: 1.1. Khái niệm về quản lý: Quản lý là một quá trình tác động có tổ chức, có hướng đích gây ảnh hưởng của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng để đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường. 1.2. Quản lý giáo dục Theo tác giả Đặng Quốc Bảo thì: “ Quản lý giáo dục theo nghĩa tổng quát là hoạt động điều hành phối hợp của các lực lượng xã hội nhằm thúc đẩy công tác đào tạo thế hệ trẻ theo yêu cầu của xã hội”. 1.3. Biện pháp quản lý chuyên môn: 1.3.1. Chuyên môn: Là tổ hợp các tri thức và kỹ xảo thực hành mà con người tiếp thu được qua đào tạo để có khả năng thực hiện một loại công việc trong phạm vi ngành nghề nhất định theo phân công của xã hội. 1.3.2. Chuyên môn sư phạm: Là một ngành khoa học về lĩnh vực giáo dục-đào tạo, có nội dung, có phương pháp sư phạm riêng biệt. Đối với chuyên môn của nhà khoa học thì lĩnh vực chuyên môn của họ là tinh thông nghề nghiệp, sự hiểu biết của họ về lĩnh vực của mình. Còn chuyên môn sư phạm không những chỉ có hiểu biết và tinh thông về lĩnh vực nghề của mình mà còn phải biết truyền thụ tri thức nghề nghiệp đó cho học sinh. 1.3.3. Quản lý hoạt động chuyên môn trong nhà trường là quản lý toàn bộ việc giảng dạy, giáo dục của thầy, việc học tập rèn luyện của trò theo nội dung giáo dục toàn diện nhằm thực hiện mục tiêu và đường lối giáo dục của Đảng. Quản lý hoạt động chuyên môn là hoạt động trọng tâm trong quản lý nhà trường. 1.3.4. Biện pháp quản lý chuyên môn: Là nội dung, cách thức, cách giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó của chủ thể quản lý về lĩnh vực riêng, kiến thức riêng và chủ thể quản lý chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện. 1.4. Quản lý nhà trường: Trường học là đơn vị cơ sở nằm trong hệ thống giáo dục, thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu của xã hội, đào tạo các công dân tương lai. Trường học với tư cách là một tổ chức giáo dục cơ sở vừa mang tính giáo dục vừa mang tính xã hội, trực tiếp đào tạo thế hệ trẻ, nó là tế bào quan trọng của bất kì hệ thống giáo dục nào từ Trung ương đến địa phương. Như vậy “Quản lý nhà trường” chính là bộ phận của “Quản lý giáo dục”. Theo tác giả Phạm Minh Hạc: “Quản lý nhà trường là thực hiện đường lối của Đảng trong phạm vi, trách nhiệm của mình, tức là đưa nhà trường vào vận hành theo nguyên lý giáo dục để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo đối với ngành giáo dục, với thế hệ trẻ và từng học sinh” Ông cho rằng: “ việc quản lý nhà thường phổ thông là quản lý hoạt động dạy học, tức là làm sao đưa hoạt động đó từ trạng thái này sang trạng thái khác để dần tiến tới mục đích giáo dục” Ông còn viết “ Quản lý nhà trường, quản lý giáo dục là tổ chức hoạt động dạy học, thực 4
  4. “Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của Phó Hiệu trưởng tại trường THCS” - Duy trì tốt chế độ kiểm tra chuyên môn theo từng học kỳ của năm học. - Cơ sở vật chất các nhà trường gần đây được cải thiện đáng kể, nhiều trường đạt chuẩn quốc gia. - Chất lượng đội ngũ giáo viên các nhà trường ngày càng được nâng lên, 100% các trường đều đạt chuẩn (nhiều trường có tỉ lệ trên chuẩn tương đối cao). - Các tổ chức đoàn thể trong trường như Chi bộ Đảng, Công đoàn, Chi đoàn hoạt động có hiệu quả. 2.2. Mặt hạn chế: - Nhận thức của CBQL về đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng với yêu cầu của giáo dục giai đoạn mới chưa đồng đều, còn nặng về quản lý hành chính, sự vụ. - Một số đơn vị trường THCS chưa phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cho phó Hiệu trưởng, tổ trưởng trong việc phụ trách công tác chuyên môn. - Một bộ phận giáo viên chưa nắm bắt kịp thời trong việc đổi mới phương pháp dạy học. - Việc đánh giá giáo viên còn mang tính hình thức, thiếu khách quan, chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể, minh bạch về hoạt động dạy học của giáo viên, việc đánh giá giáo viên chưa tạo được động lực để giáo viên sáng tạo trong dạy học. - Một số trường xa trung tâm của huyện có nhiều biến động về giáo viên hàng năm do luân chuyển dẫn đến đội ngũ giáo viên còn hạn chế rất nhiều về nghiệp vụ sư phạm. - Hoạt động quản lý việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên và học sinh trong hoạt động dạy học chưa đầy đủ, chưa có chiều sâu. - Chất lượng đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm không đảm bảo hoặc đã lạc hậu do đã được trang bị từ lâu (chủ yếu được trang bị trong giai đoạn năm 2002- 2004). Nhiều trường còn thiếu phòng chức năng, phòng thí nghiệm. Hiệu quả việc khai thác sử dụng thiết bị dạy học hiện đại vẫn còn hạn chế do một số giáo viên chưa cập nhật kịp với cái mới, việc học tập bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học của giáo viên chưa được chú trọng đúng mức. - Lương của CBQL, giáo viên, nhân viên trong các trường còn thấp, đặc biệt đối với đội ngũ giáo viên mới ra trường. 3. Các biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn mà tác giả đã áp dụng: 3.1. Nâng cao nhận thức về quản lý hoạt động chuyên môn cho CBQL và giáo viên trong trường: Nội dung: - Quán triệt CB, GV nắm vững chủ trương của Đảng, Nhà nước, Luật giáo dục sửa đổi năm 2009, Điều lệ trường THCS năm 2011, đặc biệt là nghị quyết số 29 của BCH trung ương Đảng ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. - Nắm vững về nội dung, phương pháp, mục tiêu, phương tiện dạy học. Cách thức tiến hành: - Lập kế hoạch theo năm học của nhà trường. 6
  5. “Một số biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của Phó Hiệu trưởng tại trường THCS” UBND HUYỆN BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THI ĐUA THEO THÁNG TRƯỜNG THCS CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017 -2018 Tháng: Điểm Điểm cá Điểm Điểm Nội dung hoạt động ( tiêu chí) (Tối đa) nhân tự tổ trường TT đánh đánh đánh giá giá giá 1 Thực hiện ngày giờ công 20 đ 1.1 Thực hiện ngày công ( Tốt 13đ; Khá 10đ; TB7đ) 13 đ 1.2 Thực hiện giờ công ( Tốt 3đ; Khá 2đ; TB1đ) 3 đ 1.3 Thực hiện thời gian lên lớp ( Tốt 4đ; Khá 3đ; TB2đ) 4 đ 2 Thực hiện quy chế chuyên môn 20 đ 2.1 Hồ sơ sổ sách ( Tốt 10đ; Khá 8đ; TB5đ) 10 đ 2.2 Tiến độ vào điểm ( Tốt 6đ; Khá 4đ; TB3đ) 6 đ 2.3 Báo cáo thống kê ( Sổ ghi đầu bài, báo bài) (Tốt 4đ; Khá 3đ; TB2đ) 4 đ 3 Công tác giảng dạy 20 đ 3.1 Giờ dạy ( Tốt 7đ; Khá 5đ; TB4đ) 7 đ 3.2 Quản lý giờ dạy ( Tốt 3đ; Khá 2đ; TB1đ) 3 đ 3.3 Kết quả học tập của các lớp ( Tốt 7đ; Khá 6đ; TB4đ) 7 đ 3.4 Sử dụng GAĐT và đăng ký sử dụng ĐDDH (Tốt 3đ; Khá 2đ; TB1đ) 3 đ 4 Công tác đoàn thể, phong trào 20 đ 4.1 Các yêu cầu nhiệm vụ được phân công ( Tốt 8đ; Khá 6đ; TB4đ) 8 đ 4.2 Ý thức hội họp ( Tốt 5đ; Khá 4đ; TB2đ) 5 đ 4.3 Ý thức tham gia các phong trào ( Tốt 7đ; Khá 5đ; TB 2đ) 7 đ 5 Công tác chủ nhiệm 20đ 5.1 Kết quả thi đua của các lớp ( Tốt 8đ; Khá 7đ; TB6đ) 8 đ 5.2 Các hoạt động đội và nhà trường phát động ( Tốt 3đ; Khá 2đ; TB1đ) 3 đ 5.3 Sự vụ xảy ra trong lớp, bảo vệ CSVC ( Tốt 3đ; Khá 2đ; TB1đ) 3 đ 5.4 Nộp các loại báo cáo về chủ nhiệm ( Tốt 3đ; Khá 2đ; TB1đ) 3 đ 5.5 Quyết toán tài chính ( Tốt 3đ; Khá 2đ; TB1đ) 3 đ Tổng 100 đ Xếp loại GIÁO VIÊN TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG 8