Báo cáo biện pháp Một số biện pháp sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi trong hoạt động tạo hình

Trẻ em hôm nay là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của mỗi dân tộc. Việc bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ là trách nhiệm của nhà nước, của xã hội, của mỗi gia đình. Vì vậy giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền móng vững chắc cho các bậc học tiếp theo, giáo dục trẻ em trong thời kỳ này là vô cùng quan trọng. Đây là thời điểm mà tất cả các hoạt động bắt đầu và phát triển đối với trẻ như: Phát triển về thể chất, phát triển nhận thức, phát triển tình cảm xã hội, phát triển thẩm mỹ. Đối với việc giáo dục và phát triển, dạy cho trẻ ngay từ lứa tuổi mầm non thì hoạt động tạo hình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của trẻ về mọi mặt: Thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể lực và lao động. Hoạt động tạo hình là một nghệ thuật nhằm phát triển khả năng thẩm mỹ cho trẻ, việc tham gia vào các hoạt động sẽ tạo nguồn cảm hứng làm nảy sinh những ý tưởng sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình.

Trẻ thể hiện được cảm xúc của mình về vẻ đẹp trong thế giới xung quanh. Hoạt động tạo hình đóng vai trò quan trọng việc chuẩn bị những kĩ năng, kĩ xảo để trẻ thực hiện tốt các hoạt động khác. Bởi vì thông qua hoạt động tạo hình, trẻ rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, rèn thói quen làm việc có mục đích. Hơn nữa còn giúp trẻ hình thành lòng yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống và yêu nghệ thuật. Hoạt động tạo hình còn là phương tiện để trẻ thể hiện những ấn tượng, hiểu biết và ý muốn của mình về thế giới xung quanh. Kết quả của hoạt động tạo hình phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm mà trẻ tích luỹ được trong nhiều hoạt động khác nhau. Việc tham gia vào các hoạt động sẽ tạo nguồn cảm hứng làm nảy sinh những ý tưởng sáng tạo của trẻ. Vậy làm thế nào để phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình? Theo tôi, môi trường hoạt động thuận lợi, phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình của giáo viên, và quá trình thực hiện các kĩ năng tạo hình của trẻ có ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình. Tuy nhiên hoạt động tạo hình không thể thực hiện được nếu không có nguyên vật liệu tạo hình. Để hoạt động tạo hình có hiệu quả thì việc lựa chọn và sử dụng hợp lý nguyên vật liệu tạo hình là rất quan trọng. Nguyên vật liệu càng phong phú bao nhiêu thì khả năng sáng tạo của trẻ càng được phát huy bấy nhiêu. Xuất phát từ lý do này, tôi đã tìm tòi và sưu tầm các nguyên vật liệu đặc biệt là những nguyên liệu hết sức gần gũi với trẻ nhằm khuyến khích tính chủ động và khả năng sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình cho trẻ lớp tôi. 

docx 40 trang Đình Bảo 22/08/2023 3980
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Báo cáo biện pháp Một số biện pháp sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi trong hoạt động tạo hình", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbao_cao_bien_phap_mot_so_bien_phap_su_dung_cac_nguyen_vat_li.docx
  • pdfGDNT_NT_DieuLinh_MN20-10_30b29eb894.pdf

Nội dung text: Báo cáo biện pháp Một số biện pháp sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi trong hoạt động tạo hình

  1. MỤC LỤC I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 5 1.Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến ván đề nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm 5 2. Thực trạng vấn đề 6 2.1. Thuận lợi 6 2.2. Khó khăn 9 3. Các biện pháp đã tiến hành 10 3.1. Biện pháp 1: Sưu tầm nguyên vật liệu 11 3.2. Biện pháp 2: Cho trẻ tiếp xúc với nguyên vật liệu 12 3.3. Biện pháp 3: Tổ chức các hoạt động tạo hình hướng dẫn trẻ làm các đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên 12 3.4. Biện pháp 4: Phối hợp phụ huynh 16 4. Hiệu quả của SKKN 16 III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 20 PHỤ LỤC 21
  2. hiểu biết và ý muốn của mình về thế giới xung quanh. Kết quả của hoạt động tạo hình phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm mà trẻ tích luỹ được trong nhiều hoạt động khác nhau. Việc tham gia vào các hoạt động sẽ tạo nguồn cảm hứng làm nảy sinh những ý tưởng sáng tạo của trẻ. Vậy làm thế nào để phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình? Theo tôi, môi trường hoạt động thuận lợi, phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình của giáo viên, và quá trình thực hiện các kĩ năng tạo hình của trẻ có ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình. Tuy nhiên hoạt động tạo hình không thể thực hiện được nếu không có nguyên vật liệu tạo hình. Để hoạt động tạo hình có hiệu quả thì việc lựa chọn và sử dụng hợp lý nguyên vật liệu tạo hình là rất quan trọng. Nguyên vật liệu càng phong phú bao nhiêu thì khả năng sáng tạo của trẻ càng được phát huy bấy nhiêu. Xuất phát từ lý do này, tôi đã tìm tòi và sưu tầm các nguyên vật liệu đặc biệt là những nguyên liệu hết sức gần gũi với trẻ nhằm khuyến khích tính chủ động và khả năng sáng tạo của trẻ trong hoạt động tạo hình cho trẻ lớp tôi. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi trong hoạt động tạo hình” Tính mới của sáng kiến là đi sâu vào môn học để biết được thực trạng của môn học sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ cách làm đồ dùng đồ chơi trong hoạt động tạo hình cho trẻ 24 - 36 tháng. Mới là trong giờ học luôn lấy trẻ làm trung tâm. Ưu điểm của sáng kiến là rèn cho trẻ sự khéo léo của đôi bàn tay, rèn cho trẻ óc sáng tạo, tư duy. Đặc biệt là giúp cho trẻ sự ham học hỏi về cách làm đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương Vì vậy bản thân tôi đã nghiên cứu kỹ nội dung của đề tài, tìm hiểu về môn tạo hình của trẻ 24 - 36 tháng tuổi do tôi phụ trách. Vận dụng một số kinh nghiệm, nên ngay từ đầu năm tôi đã có ý thức tích lũy ngoài thiên nhiên cũng như huy động phụ huynh ủng hộ những nguyên vật liệu có sẵn để hướng dẫn trẻ cách làm đồ dùng, đồ chơi trong hoạt động tạo hình. 3
  3. PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm Làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu có sẵn được đưa vào chương trình mẫu giáo từ những năm 60. Hiện nay đồ chơi trẻ em có rất nhiều trên thị trường tuy nhiên xét về phương diện giáo dục thì chúng không thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và mục đích của chương trình dạy học mầm non. Hơn thế nữa việc mua quá nhiều đồ dùng, đồ chơi cho trẻ làm ảnh hưởng đến kinh tế của các bậc phụ huynh. Trong khi các phụ phế phẩm từ gia đình( Báo, tạp chí, lon bia, hộp bánh kẹo, vỏ sữa chua, lọ gội đầu .) có rất nhiều. Đó là những thứ có sẵn trong môi trường xung quanh, dễ kiếm, không phải mua. Bằng những thứ thông thường và gần gũi đó trẻ có thể tạo thành những sản phẩm làm đồ dùng, đồ chơi hằng ngày mà trẻ rất hứng thú. Qua đó cũng giáo dục trẻ yêu lao động, quý trọng công sức lao động ngay từ bé. Xuất phát từ những ý tưởng nêu trên tôi nghĩ rằng việc sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ tìm đồ chơi, đồ dùng do chính mình làm ra là việc làm cần thiết và bổ ích cho trẻ mầm non. Hiện nay ở trường tôi nói riêng cũng như một số trường mầm non trên địa bàn nói chung, việc giáo viên sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên đa dạng, gần gũi với trẻ để hướng dẫn trẻ tự tạo ra đồ chơi, đồ dùng trong hoạt động tạo hình của trẻ còn rất hạn chế. Đa số giáo viên sử dụng đồ chơi mua sẵn, để cho trẻ chơi, để trưng bày ở các góc lớp. Gia đình chưa biết tận dụng các nguyên vật liệu tự nhiên sẵn có như các phế phẩm, nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo trong các giờ hoạt động tạo hình của trẻ. Đầu năm học 2019 - 2020 tôi đã mạnh dạn sử dụng các nguyên liệu tự nhiên, nguyên vật liệu gần gũi để hướng dẫn trẻ mẫu giáo tự tạo đồ dùng, đồ chơi. 5
  4. giá trẻ theo bộ công cụ ASQ3 dự án của Bộ GD. Điểm giáo dục toàn diệncho GDMN Hoàn Kiếm và hỗ trợ 3 trường MN trong quận thí điểm phương pháp GD tiên tiến của trường Qtế Liên hiệp quốc Unis. Tiếp tục duy trì trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm; Thí điểm thực hiện chương trình 10 môn thể thao phối hợp của Australia và Tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non và chương trình sửa đổi bổ sung nâng cao của trường mầm non CLC. Thực hiện hiệu quả mô hình KGST. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua, cuộc vận động: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” lồng ghép với cuộc vận động: ”hai không”. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong đơn vị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Thực hiện chương trình sữa học đường với trẻ Mẫu giáo. Đào tạo đội ngũ theo chuẩn quốc tế để thực hiện đề án giáo dục Hoàn Kiếm hội nhập quốc tế, tiến tới thực hiện chương trình tú tài quốc tế trong những năm học tiếp theo. Chính vì vậy việc đổi mới hơn nữa hình thức dạy và học, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non đặc biệt là việc phát triển thẩm mỹ cho trẻ được đặc biệt chú trọng trong nhà trường. * Cơ sở vật chất: Trong những năm học vừa qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Quận Hoàn Kiếm và Thành phố Hà Nội nên trường chúng tôi có cơ sở vật chất khang trang. Phòng học được sơn sửa màu sắc đẹp, trang thiết bị đồ dùng dạy học của cô, đồ dùng đồ chơi của trẻ được chú trọng đầu tư chất lượng tốt màu sắc bền, đẹp, hiện đại cập nhật với xu thế phát triển của xã hội. Trường chúng tôi đang công tác là ngôi trường khang trang, sạch đẹp, với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, các phòng ban chức năng, có nhiều khu vui chơi như: Không gian sáng tạo, khu dân gian, khu vui chơi bí ẩn, những khu vui chơi này có rất nhiều hình ảnh của những câu chuyện quen thuộc đối với trẻ, nó chính là điều kiện giúp cho trẻ phát triển ngôn ngữ và cảm xúc trong những lúc 7
  5. nghiệm trong Chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, nhất là với lứa tuổi trẻ nhà trẻ 24-36 tháng. Là một giáo viên có 5 năm trong nghề, chuyên phụ trách lớp nhà trẻ 24-36 tháng, trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ tôi luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện bản thân, tìm hiểu đặc điểm riêng của từng trẻ, gần gũi yêu thương trẻ và giúp trẻ phát triển thẩm mỹ một cách tốt nhất. * Phụ huynh: Phụ huynh quan tâm, nhiệt tình ủng hộ và chia sẻ cùng các giáo viên trong lớp về mọi mặt 2.2. Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi như trên thì trong năm học này, lớp tôi cũng gặp phải một số khó khăn: Trẻ nhỏ, chưa tập trung, các kĩ năng hoạt động còn cần sự trợ giúp của cô, cô giáo gặp khó khăn trong việc bao quát trẻ thực hiện các hoạt động còn gặp khó khăn Kinh phí cho hoạt động này không có, đôi khi phải sử dụng nhiều nguyên liệu khác nhau. Tuổi mầm non trẻ ham thích được hoạt động tạo hình nhất là việc sử dụng bút màu tạo thành sản phẩm theo ý của trẻ, bút lông sử dụng màu nước dùng giấy để xé, vẽ theo ý của trẻ để tạo ra 1 sản phẩm mà trẻ thích, dùng đất để nặn thành các đồ vật, con vật mà trẻ yêu thích chính từ các sản phẩm trẻ tạo ra, trẻ đặt tên gọi,và tưởng tượng ra những gì trẻ thích, từ đó làm nảy sinh tình cảm yêu cái đẹp, hướng tới cái đẹp đây là yếu tố cần thiết góp phần phát triển toàn diện cho trẻ. Đó là lý do tôi chọn đề tài “Một số biện pháp sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi trong hoạt động tạo hình” 9
  6. 3.1 Biện pháp 1: Sưu tầm nguyên vật liệu Trong cuộc sống hiện nay, các đồ dùng phế liệu trong sinh hoạt của các gia đình vô cùng phong phú như: Lõi giấy vệ sinh, các vỏ hộp bánh kẹo, các túi nilon, báo cũ, các lọ mỹ phẩm bằng nhựa, lon bia Đặc biệt là việc sưu tầm các nguyên vật liệu từ sản phẩm nghề nông lại càng đa dạng, phong phú như: Các loại rau củ quả tươi và khô, rơm, các loại vỏ trai, sò, ốc, hến Tuy nhiên khi sưu tầm những nguyên vật liệu làm được cần đảm bảo tính an toàn: Không độc hại, không nhọn, không cạnh sắc dễ bảo quản và cất giữ, dễ phục hồi và sửa chữa, phải giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, kích thích tính độc lập sáng tạo, đông thời phù hợp với từng lứa tuổi, đảm bảo an toàn cho trẻ Để có được các nguyên vật liệu phong phú và đa dạng giáo viên tuyên truyền với phụ huynh thông qua các hình thức khác nhau: Tuyên truyền trực tiếp thông qua đón trả trẻ, thông qua bảng tuyên truyền ở lớp đưa ra các nội dung thông báo về chủ đề hoặc nhắc nhở trẻ gom góp đến. Thông báo về các nguyên vât liêu cần thu gom đề nghị với phụ huynh cung cấp, sưu tầm các loại nguyên vật liệu khác nhau. Ảnh minh họa: Phụ lục 1+ 2 + 3 + 4 + 5 3.2 Biện pháp 2: Cho trẻ tiếp xúc với nguyên vật liệu Để “kho” nguyên vật liệu của lớp không phải là một kho phế liệu, tôi đã thường xuyên cho trẻ tiếp xúc với các nguyên vật liệu đó. Sau khi tập hợp các nguyên vật liệu cần thiết, tôi tiến hành phân loại chúng và cho trẻ làm quen. Tôi giúp trẻ tìm hiểu về đặc điểm cấu tạo, hình dáng, chất liệu của chúng. Qua việc tiếp xúc với các nguyên vật liệu tôi đã giúp trẻ hiểu được công dụng của nó trong hoạt động tạo hình. Trẻ biết được các nguyên vật liệu thật sự hữu ích và qua sự giúp đỡ của cô cùng với trí tưởng tượng phong phú của trẻ đã biến những phế liệu đó thành những món đồ chơi đẹp mắt phục vụ cho hoạt động học tập và vui chơi của trẻ. Cũng qua việc cho trẻ tiếp xúc với các nguyên vật liệu tôi đã 11